เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

คำค้นหา

ประเทศ

เมือง

สายการบิน

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

เฉพาะเดือน

เฉพาะเทศกาล

ระหว่าง

พบ ทัวร์ฮ่องกง 99 โปรแกรม

HK_HX00089

3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว 3วัน 2คืน สะพานแก้ว+บ้านหิมะ ช้อปปิ้งหลอหวู่ วัดกวนอู OCT Bay แวะถ่ายรูปตึกผิงอัน (ด้านนอก) Co Co Park วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ช้อปปิ้งถนนนาธาน ร้าน Pop Mart

30 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

08 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

05 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

17 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

Hongkong Airlines

ราคาเริ่มต้น

7,900 บาท

HK_HX00081

2วัน 1คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2วัน 1คืน เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้ง Avenue of Star Symphony of lights วัดแชกงหมิว ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง

28 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

Hongkong Airlines

ราคาเริ่มต้น

9,900 บาท

HK_HX00078

3วัน 1คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 1คืน เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้ง Avenue of Star Symphony of lights วัดแชกงหมิว ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง

18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

08 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

Hongkong Airlines

ราคาเริ่มต้น

9,900 บาท

HK_HX00086

4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน 2คืน เที่ยวครบ 2 เมือง ไหว้พระวัดดัง เอาใจสายมู วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดกวนอู วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน ชมสวนดอกไม้ฮอลแลนด์

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

14 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

27 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

28 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

01 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67

02 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67

04 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

05 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

06 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

10 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

11 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

12 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

13 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

17 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

20 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

Hongkong Airlines

ราคาเริ่มต้น

9,999 บาท

HK_HX00087

4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง กรี๊ด สนั่น ฮ่องกง 4วัน 2คืน พักฮ่องกง ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ย่านมงก๊ก แหล่งช้อปปิ้ง ไหว้พระวัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ รีพลัสเบย์ วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้ง

31 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

24 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

14 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

27 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

28 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

01 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67

02 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67

04 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

05 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

06 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

10 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

11 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

12 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

13 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

17 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

20 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

Hongkong Airlines

ราคาเริ่มต้น

9,999 บาท

HK_SL00003

3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ 3วัน 2คืน ขอพรสุดปังวัดหวังต้าเซียน ทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองต่ำ หมุนกังหันวัดแซกง ช้อปปิ้งร้านหยกและจิวเวอร์รี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ กระเช้า NONG PING360

27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

30 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

31 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67

02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67

06 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

07 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67

04 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67

05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67

18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67

20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67

25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67

26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68

02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68

03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68

04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68

08 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68

09 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68

10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68

11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68

15 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68

16 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68

17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68

18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68

22 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68

23 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68

24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68

25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68

29 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68

30 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68

31 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68

01 ก.พ. 68 - 03 ก.พ. 68

05 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68

06 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68

07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68

08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68

12 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68

13 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68

14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68

15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68

19 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68

20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68

21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68

22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68

26 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68

27 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68

28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68

01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68

05 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68

06 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68

07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68

08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68

12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68

13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68

14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68

15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68

19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68

20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68

21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68

22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68

26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68

27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68

28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68

29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68

Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น

10,999 บาท

HK_ET00001

3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 3วัน 2คืน วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) รีพลัสเบย์ วัดกวนอู ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต Optional : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือนั่งกระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา

24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

29 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

Ethiopian

ราคาเริ่มต้น

11,911 บาท

HK_EK00125

3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง มูวัดดัง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรความรักกับผู้เฒ่าจันทรา นมัสการเจ้าแม่ทับทิมเสริมสิริมงคล ขอพรเทพเจ้ากวนอูในเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภ ณ วัดกวนอู เช็คอินถ่ายรูปสถานที่ยอดฮิต Sea World แวะถ่ายรูปร้านหนังสือสุดชิคที่เปิดใหม่ ร้านหนังสือจงซูเก๋อ ชมการแสดงแสงสีเสียง โชว์น้ำพุ 3 มิติ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านจิมซาจุ่ยที่ฮ่องกง และ ถนนคนเดินตงเหมินที่เซินเจิ้น ฮ่องกง-เซินเจิ้นใช้รถโค้ชข้ามด่านไป-กลับ (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)

25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

Emirates

ราคาเริ่มต้น

12,999 บาท

HK_SL00005

3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง HONGKONG MACAO สายมู ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ 3วัน 2คืนขอพรเจ้าแม่วนอิมพัสส์เบย์ พามูวัดแชกงหมิว พิธียืมเงินเทพเจ้าฮองอำ ชม THE SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งร้านหยก ร้านจิวเวอร์รี่ จิมซาจุ่ย วิหารเซนต์พอล THE LONDONER THE VENETIAN THE PARISIAN

27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

30 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

31 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67

02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67

06 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

07 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67

04 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67

05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67

18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67

20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67

25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67

26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68

02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68

03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68

04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68

08 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68

09 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68

10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68

11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68

15 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68

16 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68

17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68

18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68

22 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68

23 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68

24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68

25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68

29 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68

30 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68

31 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68

01 ก.พ. 68 - 03 ก.พ. 68

05 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68

06 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68

07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68

08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68

12 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68

13 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68

14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68

15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68

19 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68

20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68

21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68

22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68

26 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68

27 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68

28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68

01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68

05 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68

06 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68

07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68

08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68

12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68

13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68

14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68

15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68

19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68

20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68

21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68

22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68

26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68

27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68

28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68

29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68

Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น

12,999 บาท

HK_HX00074

4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

เที่ยวฮ่องกง ว๊าว ไปกัน 3 เมือง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4วัน 2คืน โบสถ์เซนต์พอล เซนาโดสแควร์ วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่ฟิซเซอร์เกิร์ล ถนนคู่รัก วัดผู้ถัว อนุสรณ์สถานซุนยัดเซน จูไห่โอเปร่าเฮ้าส์ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเปย วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองอำ วัดแซกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHTS

01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

12 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

13 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

27 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

31 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

Hongkong Airlines

ราคาเริ่มต้น

12,999 บาท

ประเทศฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่มีพื้นที่น้อยนิด แต่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักในทุกช่วงเวลา การเดินทางไปทัวร์ฮ่องกงเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย สายมูเตลูไหว้พระขอพร ไปหมุนกังหันวัดแชกงหมิว ผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่วัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ไปนั่งกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่โปหลิน หรือจะเป็นสายกินก็สามารถเที่ยวฮ่องกงชิมของอร่อยขึ้นชื่อระดับมิชลินสตาร์ หรือจะเป็นร้านโลคอลเก่าแก่ดั้งเดิมที่ส่งต่อความอร่อยมายาวนาน สายช้อปปิ้งห้ามพลาดเทศกาลลดทั้งเกาะ ทัวร์ฮ่องกงตะลอนช้อปสินค้าปลอดภาษีที่ถูกมากๆ ทั่วทั้งเกาะ นอกจากนี้เราสามารถทัวร์ฮ่องกงในหลากหลายมุมมอง ขึ้นไปชมวิวฮ่องกงที่วิคตอเรียพีค หรือจะไปวัดรอยเท้าคนดัง Avenue of Stars พร้อมชิมการแสดงแสงสีเสียงริมอ่าววิคตอเรีย ไปเที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และอีกมากมายให้คุณเลือกทัวร์ฮ่องกงได้ในแบบฉบับที่ชื่นชอบในแบบคุณเอง