เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรีย

/

ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 10วัน 7คืน

ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 10วัน 7คืน

ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 10วัน 7คืน

ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 10วัน 7คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เมืองกราซ เมืองคลาเกนเฟิร์ท เมืองฟิลลัส กรุงลูบลิอาน่า เข้าชมอารามเมลค์ ถ้ำโพสทอยน่า ปราสาทโฮโซสเตอร์วิช อุทยานพริตวิเซ่ พักโรงแรมระดับ 4 คาว พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูปลาเทราซ์ สเติกทูน่า พิเศษสุด ล็อบสเตอร์ท่านละ 1 ตัว และพักในอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ 1 คืน

รหัสทัวร์

AZAT_OS00005

ประเทศ

ออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

07 เม.ย. 67 - 28 พ.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

149,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Austrian Airlines

เม.ย. 67

149,900฿

07-16

149,990฿

28-07พ.ค.

พ.ค. 67

149,900฿

28-06

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

07 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

149,900

-

-

19,000

-

-

20

28 เม.ย. 67 - 07 พ.ค. 67

149,990

-

-

19,000

-

-

20

28 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

149,900

-

-

19,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส (OS)

Day : 2

เมืองเมลค์ • อารามแห่งเมลค์ • เมืองกราซ

Day : 3

เที่ยวเมืองกราซ • ปราสาทโฮโชสเตอร์วิช • เมืองคลาเก้นเฟิร์ท

Day : 4

เมืองฟิลลัส • เมืองเบลด

Day : 5

ถ้ำโพสจาน่า • กรุงลูบลิจาน่า

Day : 6

กรุงซาเกรบ • มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, ตลาดกลางเมือง, โบสถ์นักบุญมาร์ค • เมืองพริตวิเซ่

Day : 7

เข้าชมอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ เมืองซาดาร์

Day : 8

เมืองสปลิท • พระราชวังดิโอคลีเธียน • เมืองสตอน • ฟาร์มหอยนางรม • เมืองดูบรอฟนิค • ขึ้นกระเช้าชมวิวเมือง

Day : 9

เดินเที่ยวชมเมืองเก่าดูบรอฟนิค • สนามบินนานาชาติดูบรอฟนิค ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล//กรุงเทพ

Day : 10

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง