เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

เที่ยวเยอรมนี เนเธอร์เเลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ แห่งบรัสเซลล์ เข้าชมความอลังการของพระราชวังแวร์ซายน์ พักปารีสแบบเต็มอิ่ม 3 คืน

รหัสทัวร์

DE_TG00061

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

29 มี.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

82,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

พ.ค. 67

82,888฿

15-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

82,888

82,888

82,888

14,900

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต

Day : 2

แฟรงก์เฟิร์ต - โคโลญ - อัมสเตอร์ดัม

Day : 3

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือคลองกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสเเควร์

Day : 4

อัมสเตอร์ดัม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - บรัสเซลล์

Day : 5

บรัสเซลล์ - บรูกก์ - ปารีส

Day : 6

ปารีส - พระราชวังเเวร์ซายน์ - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

Day : 7

ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ห้างลาซามาริแตง

Day : 8

ปารีส - สนามบิน

Day : 9

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง