เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมัน 8วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมัน 8วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมัน 8วัน 5คืน

เที่ยวเยอรมัน 8วัน 5คืน เข้าชมภายในปราสาทโฮเฮนชวานเกา ชมวิวปราสาทนอยชวานสไตน์ เดินเที่ยวชมสวนดอกไม้ในเกาะไมเนา เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ Mercedes-Benz Museum เที่ยวชมเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมปราสาทแสนสวย จตุรัสมาเรียพลัท ปราสาทนอยชวานสไตน์ เข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา เคมเทน คอนสแตนซ์ เกาะไมเนา ทิทิเซ่ ล่องเรือชมทะเลสาบ ชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกู สตุ๊ทการ์ด เข้าชมพิพิธภัณฑ์เบนซ์ โรเธนเบิร์ก ไฮเดนเบิร์ก ชมเมืองเก่า มานน์ฮาม แฟรงค์เฟิร์ท เซนต์กอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ โคเบนซ์ ช้อปปิ้งย่านถนน Zeil ถนนคนเดินชั้นนำของแฟรงก์เฟิร์ พิเศษขาหมูเยอรมัน เบียร์เยอรมัน หมูชุบแป้งทอด Schnitzel ไส้กรอกเยอรมัน

รหัสทัวร์

DE_TG00057

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

21 ก.พ. 67 - 02 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

112,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

เม.ย. 67

112,900฿

14-21

112,900฿

29-06พ.ค.

พ.ค. 67

112,900฿

22-29

มิ.ย. 67

112,900฿

02-09

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

29 เม.ย. 67 - 06 พ.ค. 67

112,900

112,900

112,900

14,900

-

-

20

22 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

112,900

112,900

112,900

14,900

-

-

20

02 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

112,900

112,900

112,900

14,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

มิวนิค – จตุรัสมาเรียพลัท – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เคมเทน

Day : 3

เคมเทน – คอนสแตนซ์ – เกาะไมเนา – ทิทิเซ่ – ล่องเรือชมทะเลสาบ – ชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกู

Day : 4

ทิทิเซ่– สตุ๊ทการ์ด– เข้าชมพิพิธภัณฑ์เบนซ์–โรเธนเบิร์ก

Day : 5

โรเธนเบิร์ก – ไฮเดนเบิร์ก – ชมเมืองเก่า – มานน์ฮาม – แฟรงค์เฟิร์ท

Day : 6

แฟรงค์เฟิร์ท– เซนต์กอร์– ล่องเรือแม่น้ำไรน์– โคเบนซ์

Day : 7

แฟรงค์เฟิร์ต – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

Day : 8

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง