เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน แซงกรีล่า ลี่เจียง 5วัน 4คืน (DR)

ทัวร์จีน แซงกรีล่า ลี่เจียง 5วัน 4คืน (DR)

ทัวร์จีน แซงกรีล่า ลี่เจียง 5วัน 4คืน (DR)

เที่ยวจีน แซงกรีล่า ลี่เจียง 5วัน 4คืน เที่ยวจุดไฮท์ไลท์ของสี่เจียง ขึ้นกระเช้าชมวิวหลักล้าน ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง หมู่บ้านหินอวี้หู ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน ทะเลสาบขาว ไฮท์ไลท์แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิ ทะเลสาบนาพาไห่ เมืองโบราณแชงกรีล่า อาหารพิเศษ สุกี้แชลม่อน เป็ดย่างอี้เหลียง เที่ยวเพลิน ไม่เข้าร้าน Shop พักโรงแรม 5 ดาว รวมทิปไกด์และพนักงานขับรถ อาหารครบทุกมื้อ รวมบัตรเข้าชมตลอดทริป

รหัสทัวร์

CN_DR00037

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

11 มิ.ย. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

24,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Ruili Airlines

มิ.ย. 67

24,999฿

11-15

24,999฿

25-29

ก.ค. 67

28,999฿

09-13

28,999฿

23-27

ส.ค. 67

28,999฿

13-17

28,999฿

27-31

ก.ย. 67

25,999฿

10-14

25,999฿

17-21

25,999฿

24-28

ต.ค. 67

26,999฿

08-12

26,999฿

15-19

26,999฿

22-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

24,999

24,999

-

4,000

-

-

20

25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

24,999

24,999

-

4,000

-

-

20

09 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67

28,999

28,999

-

4,000

-

-

20

23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

28,999

28,999

-

4,000

-

-

20

13 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

28,999

28,999

-

4,000

-

-

20

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

28,999

28,999

-

4,000

-

-

20

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

25,999

25,999

-

4,000

-

-

20

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

25,999

25,999

-

4,000

-

-

20

24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

25,999

25,999

-

4,000

-

-

20

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

26,999

26,999

-

4,000

-

-

20

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

26,999

26,999

-

4,000

-

-

20

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

26,999

26,999

-

4,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ลี่เจียง

Day : 2

สระมังกรดำ –โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – หุบเขาเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อน) – แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า – เจดีย์จ้วนจิง

Day : 3

วัดลามะซงจ้านหลิน – ทะเลสาบนาพาไห่– ลี่เจียง – เมืองโบราณซู่เหอ –เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าไป-กลับ) – ชมการแสดง Impression Lijiang- ทะเลสาบขาว – ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน- อุทยานน้ำหยก-หมู่บ้านอวี้หู (รวมรถแบตเตอรี่)

Day : 5

ลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง