เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (FD)

เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน พักเมืองตากอากาศซาปา 2 คืน จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย เลือกซื้อ OPTION เสริม!! นั่งรถราง+กระเช้าไฟฟ้าขึ้น "ยอดฟานซีปัน" บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนฟานซีปัน "ดื่มด่ำอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา ถ่ายรูปสุดซิคกับ Moana Sapa Cafe ล่องเรือชมอ่าวฮาลองบก"

รหัสทัวร์

VN_FD00317

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

25 พ.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

13,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

มิ.ย. 67

13,999฿

08-11

13,999฿

29-02ก.ค.

ก.ค. 67

13,999฿

06-09

13,999฿

12-15

15,999฿

27-30

ส.ค. 67

13,999฿

02-05

13,999฿

17-20

ก.ย. 67

13,999฿

14-17

ต.ค. 67

14,999฿

13-16

14,999฿

18-21

14,999฿

19-22

14,999฿

20-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

13,999

13,999

13,999

4,000

5,000

-

30

06 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

13,999

13,999

13,999

4,000

5,000

-

30

12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67

13,999

13,999

13,999

4,000

5,000

-

30

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

15,999

15,999

15,999

4,000

5,000

-

30

02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

13,999

13,999

13,999

4,000

5,000

-

30

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

13,999

13,999

13,999

4,000

5,000

-

30

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

13,999

13,999

13,999

4,000

5,000

-

30

13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

14,999

14,999

14,999

4,000

5,000

-

30

18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

14,999

14,999

14,999

4,000

5,000

-

30

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

14,999

14,999

14,999

4,000

5,000

-

30

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

14,999

14,999

14,999

4,000

5,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) – ตลาดชายแดนเวียดนาม – ซาปา โบสถ์หินเมืองซาปา – ตลาดคนเดิน Love Market

Day : 2

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต–น้ำตกกั๊ตกั๊ต–โมอาน่า คาเฟ่– อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION เสริม เขาฟานซิปัน

Day : 3

เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ – ชมวัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

Day : 4

หมู่บ้านธูป – นิงห์บิง – ล่องเรือกระจาด – สนามบินฮานอย - กรุงเทพ(ดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 407 ครั้ง