เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน (DR)

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน (DR)

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน (DR)

เที่ยวจีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก X ชมโชว์ Impression of lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ช่องเขาเสีอกระโจน พิพิธภัณท์จามรี เมืองโบราณตู้เค่อจง วัดลามะซงจ้านหลิน สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกซื้อทัวร์เสริมได้

รหัสทัวร์

CN_DR00029

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

27 เม.ย. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

17,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Ruili Airlines

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

24 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

29 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

31 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

07 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

8,000

-

30

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

8,000

-

30

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

8,000

-

30

17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

8,000

-

30

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

8,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติลี่เจียงซานยี่

Day : 2

อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – การแสดง IMPRESSION OF LIJIANG – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - เมืองเก่าไป๋ซา

Day : 3

ช่องเขาเสือกระโจน(ไม่รวมบันไดเลื่อน) – เมืองแชงกรีล่า พิพิธภัณฑ์จามรี - วัดต้าฝ๋อ (กงล้อทองคำ) - เมืองโบราณตู๋เค่อจง

Day : 4

วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - ร้านยาถงเรนถัง – สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 5

FREEDAY

Day : 6

สนามบินนานาชาติลี่เจียงซานยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 1,395 ครั้ง