เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ V.2 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ V.2 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ V.2 4วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ V.2 4วัน 3คืน ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง@วัดหลงซาน เช็คอิน Miyahara ร้านไอศกรีมแฮรี่พอตเตอร์ ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ย่านซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก

รหัสทัวร์

TW_VZ00112

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

09 พ.ค. 67 - 25 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

17,999฿

05-08

17,999฿

12-15

17,999฿

19-22

ก.ค. 67

17,999฿

17-20

20,999฿

25-28

20,999฿

26-29

ส.ค. 67

18,999฿

01-04

20,999฿

10-13

18,999฿

22-25

ก.ย. 67

17,999฿

12-15

17,999฿

18-21

17,999฿

25-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67

17,999

17,999

17,999

4,000

5,900

13,000

25

12 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67

17,999

17,999

17,999

4,000

5,900

13,000

25

19 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

17,999

17,999

17,999

4,000

5,900

13,000

25

17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67

17,999

17,999

17,999

4,000

5,900

13,000

25

25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

20,999

20,999

20,999

4,000

5,900

13,000

25

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

20,999

20,999

20,999

4,000

5,900

13,000

25

01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

18,999

18,999

18,999

4,000

5,900

13,000

25

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

20,999

20,999

20,999

4,000

5,900

13,000

25

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

18,999

18,999

18,999

4,000

5,900

13,000

25

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

17,999

17,999

17,999

4,000

5,900

13,000

25

18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

17,999

17,999

17,999

4,000

5,900

13,000

25

25 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

17,999

17,999

17,999

4,000

5,900

13,000

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต

Day : 2

เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง

Day : 3

ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET

Day : 4

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 224 ครั้ง