เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์ ซุปตาร์ Say Hi Banahill 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์ ซุปตาร์ Say Hi Banahill 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์ ซุปตาร์ Say Hi Banahill 4วัน 3คืน (VZ)

นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ แบบ Excusive สำหรับท่านที่พักบนบานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ 1 คืน ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน, นั่งเรือกระด้ง สุดตื่นเต้น, ชมสะพานมังกร ไฮไลท์เมืองดานัง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน

รหัสทัวร์

VN_VZ00233

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

06 เม.ย. 67 - 19 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

13,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

เม.ย. 67

16,888฿

06-09

15,888฿

18-21

14,888฿

25-28

พ.ค. 67

16,888฿

01-04

15,888฿

10-13

15,888฿

18-21

15,888฿

25-28

15,888฿

31-03มิ.ย.

มิ.ย. 67

15,888฿

13-16

15,888฿

22-25

15,888฿

29-02ก.ค.

ก.ค. 67

15,888฿

13-16

16,888฿

18-21

16,888฿

20-23

ส.ค. 67

16,888฿

10-13

15,888฿

17-20

15,888฿

31-03ก.ย.

ก.ย. 67

15,888฿

12-15

13,888฿

19-22

15,888฿

26-29

ต.ค. 67

15,888฿

03-06

15,888฿

05-08

16,888฿

10-13

16,888฿

12-15

15,888฿

18-21

15,888฿

19-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

14,888

14,888

14,888

5,000

3,500

11,888

30

01 พ.ค. 67 - 04 พ.ค. 67

16,888

16,888

16,888

5,000

3,500

13,888

30

10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

31 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

16,888

16,888

16,888

5,000

3,500

13,888

30

20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

16,888

16,888

16,888

5,000

3,500

13,888

30

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

16,888

16,888

16,888

5,000

3,500

13,888

30

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

31 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

13,888

13,888

13,888

5,000

3,500

10,888

30

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

16,888

16,888

16,888

5,000

3,500

13,888

30

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

16,888

16,888

16,888

5,000

3,500

13,888

30

18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

15,888

15,888

15,888

5,000

3,500

12,888

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร

Day : 2

สวนเอเปค – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน

Day : 3

บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนสนุก

Day : 4

สะพานโกเด้นบริดจ์ – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง