เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง ถึง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง ถึง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (FD)

ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง ถึง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (FD)

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ วัดลามะซงจ้านหลิง สระน้ำมังกรดำ อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณลี่เจี่ยง นั่งรถไฟความเร็วสูง ช่องแคบเสือกระโจน แชงกรี่ล่า วัดหยวนทง หมู่บ้านซี่โจว โชว์ IMPRESSION LJIANG

รหัสทัวร์

CN_FD00143

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

12 ก.พ. 67 - 28 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

22,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

23,900

-

-

4,500

-

-

20

28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

23,900

-

-

4,500

-

-

20

04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

23,900

-

-

4,500

-

-

20

11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

23,900

-

-

4,500

-

-

20

09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

27,900

-

-

5,000

-

-

20

16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

25,900

-

-

5,000

-

-

20

23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

27,900

-

-

5,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ-ดอนเมือง-คุนหมิง-วัดหยวนทง-นั่งรถไฟความเร็วสู่เมืองต้าลี่

Day : 2

ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่–วัดเจ้าแม่กวนอิม–หมู่บ้านซีโจว-จงเตี้ยน-เมืองโบราณแชงกรีล่า

Day : 3

จงเตี้ยน–วัดลามะซงจ้านหลิง–ช่องแคบเสือกระโจน-ลี่เจียง–สระมังกรดำ–เมืองโบราณลี่เจี่ยง

Day : 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นลง)–โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก -ต้าหลี่

Day : 5

เมืองต้าหลี่ – เมืองคุนหมิง-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้- KUNMING WATERFALL PARK

Day : 6

คุนหมิง – วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 903 ครั้ง