เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (FD)

นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบเต็มอิ่ม ชมวิวบนสะพานมือสีทอง (Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ชมสะพานมังกรพ่นไฟ ช้อปปิ้งของฝาก ตลาดฮาน ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ๋ง คาเฟ่ริมทะเล สไตล์ซานโตรินี่ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ เมนูพิเศษ ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์ ซาชิมิ เซ็ท

รหัสทัวร์

VN_FD00286

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

31 ม.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

13,899บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

มิ.ย. 67

14,899฿

01-03

14,899฿

14-16

14,899฿

21-23

14,899฿

29-01ก.ค.

ก.ค. 67

14,899฿

06-08

15,899฿

20-22

16,899฿

27-29

ส.ค. 67

14,899฿

03-05

16,899฿

10-12

14,899฿

24-26

ก.ย. 67

14,899฿

07-09

13,899฿

21-23

ต.ค. 67

14,899฿

22-24

15,899฿

25-27

15,899฿

26-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 มิ.ย. 67 - 03 มิ.ย. 67

14,899

14,899

14,899

3,900

-

-

30

14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

14,899

14,899

14,899

3,900

-

-

30

21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

14,899

14,899

14,899

3,900

-

-

30

29 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

14,899

14,899

14,899

3,900

-

-

30

06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67

14,899

14,899

14,899

3,900

-

-

30

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

15,899

15,899

15,899

3,900

-

-

30

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

16,899

16,899

16,899

3,900

-

-

30

03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

14,899

14,899

14,899

3,900

-

-

30

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

16,899

16,899

16,899

3,900

-

-

30

24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

14,899

14,899

14,899

3,900

-

-

30

07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

14,899

14,899

14,899

3,900

-

-

30

21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

13,899

13,899

13,899

3,900

-

-

30

22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

14,899

14,899

14,899

3,900

-

-

30

25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

15,899

15,899

15,899

3,900

-

-

30

26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

15,899

15,899

15,899

3,900

-

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ดอนเมือง– ดานัง - SON TRA MARINA CAFE -วัดหลินอิ๋ง –ขึ้นบานาฮิลล์ - สวนสนุก - สวนดอกไม้

Day : 2

เพลิดเพลินกิจกรรมต่างๆ บนบานาฮิล์ –สะพานมือ– หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง-เมืองโบราณฮอยอัน-สะพานมังกรพ่นไฟ-รูปปั้นปลามังกร

Day : 3

ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – ดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 192 ครั้ง