เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน (พักบาน่าฮิลล์) 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน (พักบาน่าฮิลล์) 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน (พักบาน่าฮิลล์) 4วัน 3คืน (FD)

เต็มอิ่มกับความงามหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ บานาฮิลล์ 1 คืน สัมผัสเมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง

รหัสทัวร์

VN_FD00280

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

30 ม.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

14,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

16,900฿

18-21

18,900฿

25-28

ต.ค. 67

16,900฿

03-06

17,900฿

10-13

18,900฿

11-14

16,900฿

20-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

16,900

16,900

16,900

4,000

4,900

-

25

25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

18,900

18,900

18,900

4,000

4,900

-

25

03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

16,900

16,900

16,900

4,000

4,900

-

25

10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

17,900

17,900

17,900

4,000

4,900

-

25

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

18,900

18,900

18,900

4,000

4,900

-

25

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

16,900

16,900

16,900

4,000

4,900

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง – Wonder Park - บานาฮิลล์

Day : 2

ร้านไข่มุก - สะพานมังกร - Apec Park - ตลาดกลางคืนเซินตรา

Day : 3

วัดหลินอึ๋ง - SON TRA MARINA CAFE - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน

Day : 4

ตลาดฮาน - ร้านเยื่อไผ่ - สนามบินดานัง - สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 196 ครั้ง