เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6วัน 5คืน (MU)

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6วัน 5คืน (MU)

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6วัน 5คืน (MU)

นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความน่ารักของน้องหมีแพนด้า ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ ควานไจ่เซี่ยงจื่อ สัมผัสอุทยานสวรรค์สามฤดู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน เม่าเสี้ยน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่

รหัสทัวร์

CN_MU00048

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

05 เม.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Eastern

เม.ย. 67

24,900฿

05-10

พ.ค. 67

23,900฿

10-15

24,900฿

17-22

25,900฿

31-05มิ.ย.

มิ.ย. 67

24,900฿

07-12

24,900฿

21-26

24,900฿

28-03ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67

24,900

24,900

-

5,500

-

19,900

26

10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

23,900

23,900

-

5,500

-

18,900

26

17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

24,900

24,900

-

5,500

-

19,900

26

31 พ.ค. 67 - 05 มิ.ย. 67

25,900

25,900

-

5,500

-

20,900

26

07 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67

24,900

24,900

-

5,500

-

19,900

26

21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

24,900

24,900

-

5,500

-

19,900

26

28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67

24,900

24,900

-

5,500

-

19,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู

Day : 2

ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน)

Day : 4

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) อุทยานหวงหลง(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่ ขาขึ้น1ขา) – เม่าเสี้ยน

Day : 5

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน

Day : 6

ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ – สนามบินเฉิงตู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 235 ครั้ง