เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

taladtour

Travel License : 11/11173

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน คุนหมิง เทศกาลชมดอกซากุระ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง เทศกาลชมดอกซากุระ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน (MU)

ทัวร์จีน คุนหมิง เทศกาลชมดอกซากุระ ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน (MU)

คุนหมิง ฉู่สง เมืองหยีเหลียง ชมดอกซากุระ เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ แชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ทุ่งหญ้าน่าผ่าไห่ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ โชว์IMPRESSION LIJIANG หุบเขาสีน้ำเงิน ไม่รวมรถอุทยาน

รหัสทัวร์

CN_MU00046

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

02 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

25,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Eastern

มี.ค. 67

25,900฿

02-06

25,900฿

10-14

25,900฿

16-20

25,900฿

22-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

02 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67

25,900

-

-

3,900

-

19,500

26

10 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

25,900

-

-

3,900

-

19,500

26

16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67

25,900

-

-

3,900

-

19,500

26

22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

25,900

-

-

3,900

-

19,500

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – คุนหมิง (ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย) - ฉู่สง

Day : 2

เมืองฉู่สง – เมืองหยีเหลียง-หุบเขาซากุระ-เมืองต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่

Day : 3

แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อนขึ้นลง)-เมืองโบราณแชงกรีล่า

Day : 4

วัดลามะซงจ้านหลิน-ทุ่งหญ้าน่าผ่าไห่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ

Day : 5

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมนั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (ไม่รวมรถราง)-สนามบินลี่เจียง-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 691 ครั้ง