แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์เลย


ทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย 2 วัน 1 คืน    ราคาพิเศษสุดๆ

ทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย 2 วัน 1 คืน

พาท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิว ภูทอก (เชียงคาน) เดินทางสู่ วัดพระบาทภูควายเงิน แวะชมแก่งคุดคู้ ชมศิลปะล้านนาอันเก่าแก่และงดงามที่วัดศรีคุณเมือง ให้ท่านได้ตักบาตรข้าวเหนียว ปั่นจัก...


รหัสทัวร์ :: TH42_VAN00001
17 พ.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม  
Van