แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์เกาหลี เดือนเมษายน ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน บิน(LJ)


เพิ่มเพื่อน
 
6,892 Views
ทัวร์เกาหลี เดือนเมษายน ชมซากุระ 5 วัน 3 คืน บิน(LJ)
ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น อิน โคเรีย บริการโดยสายการบินเกาหลี จินแอร์(LJ) เที่ยวเกาะนามิ ปั่นเรียวไบท์ สนุกเต็มอิ่มกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน สุดโรแมนติกกับหอคอยโซทาวน์เวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก

รหัสทัวร์:
KR_LJ00065
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี
สายการบิน:
Jin Air
฿16,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป:LJ002 - ขากลับ:LJ001

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์เกาหลี

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน ==è HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….
อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูซากุระบาน ณ เกาะนามิ (แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) – สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE
เวลา รายการท่องเที่ยว
01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินJIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
08.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอนประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง   จากนั้นนำท่านไปชม ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัดอินชอน ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอนออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพงต่างๆ  ตลอดทั้ง 2 ฝั่งทางเดิน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…ทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี เมนูขึ้นชื่อ (1)
บ่าย
จากนั้นนำท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ( เกาะชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายๆ ดอกไม้ ใบใม้เริ่มผลิบาน ระหว่าง 2 ข้างทางที่เดิน ท่านจะได้เห็นความงดงามของดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่แข่งกันผลิดอกสีสันงดงาม  ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิ ชมทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก แสนอร่อย จากนั้น พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม่   เป็นการปั่นจักรยานบนรางรถไฟที่ท่านเคยเห็นตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเรื่อง  
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (เมนู...ชาบูไรตี้ SHABU SHABU) (2)

ที่พัก   

โรงแรม  CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักซูวอน 1 คืน )

พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! – กรุงโซล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

พาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม (พิเศษ!! เต็มวัน) ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นแบบเต็มที่

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  อิ่มอร่อยเมนู..บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลีแบบต้นตำรับ...ทานไม่อั้น (4)

ที่พัก   

นำท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )

น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อ แบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี- อิสระช็อปปิ้ง!! เต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี... ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า ฯลฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(5)

จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น้ำมันสนเข็มแดง  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอางปลอดภาษี เวชสำอาง  COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องสำอางยอดนิยม ไทย    จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี   “ ชุดฮันบก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...โอซัมบลูโกกิ ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก) (6)

บ่าย

จากนั้นนำท่าน  ช้อปปิ้งร้านค้าแหล่งปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ตลาดเมียงดง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู...จิมดัก ไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นเกาหลีอร่อยสุดๆ  (7)

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )

พิเศษ!! พาท่านไปชมซากุระ ณ ถนนยูอิโดะ - ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สฮ็อกเกตนามู คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)

พิเศษ!!..นำท่านชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยูอิโดะ (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่งกรุงโซล มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการ จัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ท่านจะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำลูกค้าไปชมดอกซากุระบานในช่วงเทศกาลหรือช่วงที่ดอกซากุระบานเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นต้นเดือน – กลางเดือนเมษายน ค่ะ  หากไม่ได้อยู่ในช่วงเวลา ดอกซากุระอาจยังมิได้ผลิบาน หรือ อาจร่วงโรยหมดแล้วหากเลยกำหนดค่ะ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทางบริษัทมิอาจกำหนดได้)


จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ชม “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู นำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER  (อิสระไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน (เมนู...ไก่ตุ๋นโสม SAMGYETANG) (9)


จากนั้น หากมีเวลา จะนำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน”


ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....

19.35 น.

เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

23.40 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนยุโรป


เที่ยวโซนอเมริกา

ทัวร์ในประเทศ