แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์อเมริกา แคนาดา 12 วัน ( QR )


เพิ่มเพื่อน
 
10,867 Views
ทัวร์อเมริกา แคนาดา 12 วัน ( QR )
ทัวร์อเมริกา ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท คอร์นนิ่ง เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ชมน้ำตกไนแองการ่า ล่องเรือ HORNBLOWER ทานอาหารมื้อค่ำพิเศษที่ RED LOBSTER 
รหัสทัวร์:
US_QR00007
ประเทศ:
ทัวร์อเมริกา
สายการบิน:
Qatar Airways
฿119,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป : QR837 - ขากลับ : QR830

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์อเมริกา

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อเมริกา

กรุงเทพฯ โดฮา วอชิงตัน ดีซี
เวลา รายการท่องเที่ยว
23.50 พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
โดฮา วอชิงตัน ดีซี
เวลา รายการท่องเที่ยว
02.50 ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR837
05.15 เดินทางถึงโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.15 ออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยเที่ยวบินที่  QR707
15.05 เดินทางถึง กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON D.C.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศชม กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำท่านสู่ MARRIOTT BETHESDA HOTEL
วอชิงตัน ดีซี ทำเนียบขาว สถาบันสมิธโซเนียน
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองวอชิงตันดีซีซึ่งสร้างในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นแทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER) แวะถ่ายรูปกับทำเนียบขาว (WHITE HOUSE) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นำท่านชมและถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ชม อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี ร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกำแพงสีดำ มีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL)เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร ชม อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยู่ด้านใน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำคณะท่านเดินทางสู่ “สถาบันสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน”  (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER  เครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูล WRIGHT ยานอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก - ดวงจันทร์ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ” (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ป (HOPE DIAMOND) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติว่านำแต่  เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอ จนกระทั่งเจ้าของคนสุดท้ายส่งมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่ัพัก นำท่านสู่ MARRIOTT BETHESDA HOTEL
วอชิงตัน ดีซี ฟิลาเดเฟีย แอตแลนติก ซิตี้
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะท่านเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย” มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาชม ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์  จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อ  ประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด จากนั้น นำชม “อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์” (Independence Hall) สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน ที่ขึ้นชื่นที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน หรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลน ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสาย  เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้

เย็น *** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง ***
ที่พัก นำท่านสู่ BALLY’S ATLANTIC CITY HOTEL
แอตแลนติก ซิตี้ นิวยอร์ค สะพานบรูคลิน ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะท่านล่องเรือชม “เกาะชมเทพีเสรีภาพ” (STATUE OF LIBERTY) เดิมมีชื่อว่า LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาเป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1984 ผ่านชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) เป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน และบรูคลิน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ผ่านชม “ศูนย์แสดงศิลปะ ลินคอล์น เซ็นเตอร์” เป็นศูนย์ศิลปะที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นบ้านของสถาบันศิลปะนิวยอร์กทั้ง 12 แห่ง อาทิ โรงละครโอเปร่า เมโทรโพลิแทน โรงแสดงบัลเล่ต์นิวยอร์ก ที่จัดแสดงคณะประสานเสียง โรงหนังลินห์นคอน เซ็นเตอร์ เป็นต้น และเป็นที่แน่นอนเลยว่าผู้หลงใหลศิลปะทั้งหลาย จะได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมกับผลงานอันตระการตาต่าง ๆ จากเหล่านักแสดงและเป็นแรงใจให้กับศิลปินหน้าใหม่มามากกว่า 50 ปี ผ่านชม GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่า ทันทีที่สิ้นสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันตำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ระลึกถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 9/11 ขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นต้น ผ่านชม ร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ ซึ่งเป็นตระกูลที่รํ่ารวยติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา เป็นตึกที่สามารถชมความสวยงามของมหานครนิวยอร์กได้อีกจุดซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ตึกเอ็มไพรสเตท นำท่านสู่ “ย่านฟิฟธ์อเวนิว” (FIFTH AVENUE) ย่านที่เป็นศูนย์รวมของสินค้ายี่ห้อชั้นนำและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง MACY ตั้งอยู่ เดินทางสู่ มหานครนิวยอร์คเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกา รัฐ New York อยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองมาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเทกซัส รัฐนิวยอร์กอาณาเขตติดต่อกับ รัฐ Vermont รัฐ Connecticut รัฐ Massachusetts รัฐ New Jersey รัฐ Rhode Island และ รัฐ Pennsylvania และในทิศเหนือติดต่อกับ Canada (รัฐ Quebec และรัฐ Ontario) นั่งรถชมตัวมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท (WALL STREET) เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค เริ่มตั้งต้นอยู่บนถนนสายนี้ ผ่านชม “ย่านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์” (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นั่งได้ 6,500 ที่นั่ง สวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์ก (CENTRAL PARK) ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ นำท่านเดินชม “ย่านไทม์สแควร์” (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ายโฆษณาขนาดมหึมา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและร้านขายของที่ระลึก

เย็น *** อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและเดินเล่นที่ TIME SQUARE ***
ที่พัก นำท่านสู่ DOUBLETREE FORT LEE HOTEL
นิวยอร์ค Woodbury Outlets คอร์นนิ่ง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ WOODBURY OUTLETS ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดใน  อเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANIและอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง *** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
15.00

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคอร์นนิ่ง” ระหว่างทางชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกันเมืองคอร์นนิ่ง ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 อยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำท่านสู่ RADISSON CORNING HOTEL
คอร์นนิ่ง บัฟฟาโล ชมน้ำตกไนแองการ่า ทานอาหาร RED LOBSTER พักห้องพักฝั่งน้ำตกทุกห้อง
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบัฟฟาโล” (BUFFALO) ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ติดกับทะเลสาบอีรีและแม่น้ำไนแองการ่า เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในรัฐรองจากนครนิวยอร์ก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านผ่านสะพานสายรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) เพื่อข้ามพรมแดนสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน ล่องเรือ HORNBLOWERสัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล

หมายเหตุ : ถ้า HORNBLOWER CRUISE ไม่เปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวยทางบริษัทจัดโปรแกรมทดแทนที่ JOURNEY BEHHIND THE FALLS
                   นำท่านสู่ TABLE ROCK จุดชมวิวน้ำตกไนแองการ่าที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านจะ  สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ และความน่ากลัวของน้ำตก เมื่อท่านได้อยู่ใกล้ตัวน้ำตกที่ห่างออกไปไม่กี่เมตร เสียงน้ำตกจะกระเทือนก้องไปไกลนับไมล์ อันเกิดจากปริมาณน้ำมหาศาลของทะเลสาบอีรี่ ทิ้งตัวลงทั้งสายจากหน้า และทำให้เกิดละอองน้ำขนาดยักษ์ปกคลุมอยู่เหนือน้ำตก เมื่อมองจากระยะไกลท่านอาจจะเห็นเป็นสายรุ้งมหึมาพาดผ่านอยู่เหนือน้ำตก

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร RED LOBSTER เมนู กุ้งมังกรแคเนเดียน ล็อบสเตอร์

ที่พัก

นำท่านสู่ MARRIOT NIAGARA FALLS HOTEL (FALLS VIEW ROOMS)

พิเศษ ห้องพักฝั่งวิวน้ำตก ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกทั้งสองแห่งอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืน ท่านจะได้ชมการประดับไฟบริเวณน้ำตกแสนสวยตระการตา หรือสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรม

ไนแองการ่า ชมน้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต CN TOWER
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม นาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ผ่านชม  WHIRLPOOL หรือน้ำวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน้ำที่มาจากน้ำตกไนแองการ่าหากสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER)กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวมในราคาทัวร์ ราคาท่านละ 150 USD) หมายเหตุ การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ และหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางบริษัทฯจะจัดโปรแกรมเที่ยวที่เหมาะสมให้แทน นำท่านชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุมควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์นี้จะเริ่มต้นด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ (The Sir Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks Commission School of Horticulture, น้ำวนขนาดยักษ์ (Whirlpool), สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge), สวนดอกไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งอยู่เบื้องล่าง และยังมีน้ำตกฝั่งอเมริกัน, Skylon Tower จากนั้นจะเปลี่ยนเส้นทางไปตามส่วนโค้งรูปเกือกม้าของน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา ณ จุดนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณและกระทบกับแสงแดด ปรากฏเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจมิลืมเลือน ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ “โตรอนโต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชม “นครโตรอนโต้” เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของทวีปอเมริกาเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดาขึ้นหอคอยซีเอ็น  (CN TOWER) โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึง  ชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี จนถึงวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2007 จึงถูกแทนที่ด้วยตึกเบิร์จคาลิฟา (ขณะนั้นชื่อ เบิร์จดูไบ) ชื่ออาคารซีเอ็น ย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุด เป็นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

นำท่านสู่  NOVOTEL HOTEL

 

ชมเมือง คิงส์ตัน โตรอนโต คิงส์ตัน ล่องเรือ 1,000 เกาะ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นำท่าน ชมเมืองโตรอนโต้ เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองหนึ่งของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาเลียน, ละตินอเมริกาและเอเชีย ซึ่งเมืองโตรอนโต้ยังมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ เมืองโตรอนโต้ ประกอบด้วย 6 เขต ได้แก่ DOWNTOWN, NORTH YORK, EAST YORK, YORK, SCARBOROUGH และ ETOBICOKE นำท่านชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของรัฐออนตาริโอ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูปสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ ,สกายโดม, ปราสาทคาซาโลม่า, สวนควีนพาร์ค, ศาลาว่าการเมืองโตรอนโต้, ท่าเรือ โตรอนโต้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางเลียบแม่น้ำเซนต์ ลอเรนซ์ ชม “เมืองคิงส์ตัน” (Kingston) เมืองที่มีความงดงามท่ามกลาง ทะเลสาบออนตาริโอ นำเดินทางเลาะริมแม่น้ำ เซนต์ ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกานำ สู่ท่าเรือ พันเกาะ อันเลืองชื่อ 1,000 Island ล่องชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

นำท่านสู่  MARRIOTT OTTAWA HOTEL

 

ออตตาวา มอนทรีออล โดฮา
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “นครเมืองออตตาวา” (Ottawa) ชมเมืองออตตาวาเมืองหลวงของประเทศคานาดาซึ่งพระนางเจ้าวิคตอเรีย ทรงประกาศให้ออตตาว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ และทำลายความหวังของเมืองมอลทรีออล เมืองโตรอนโต และเมืองอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งในเรื่องนี้ นำท่านถ่ายรูปและ ชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชันในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา จากนั้นนำท่านเดินเล่นในย่านออตตาวา ดาวน์ทาวน์ (Downtown Ottawa) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของเมือง นำท่านชม ย่านถนนแอลจิน (Elgin Street ) เป็นถนนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ของเมืองออตตาวา ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “มอลทรีออล” (Montréal) นำท่านชมนครมอนทรีลออล เมืองที่ตั้งอยู่รอบๆ เนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สวยงาม ที่ชื่อว่ามงต์เรอัล Mont Real ซึ่งชื่อ นี้เป็นที่มาของชื่อเมือง นำชมเขตเมืองเก่า และเมืองใหม่อาคารสูงทันสมัย ย่านการค้าใต้ดินที่เหมาะสมกับหน้าหนาวที่หนาวจัดและหน้าร้อนที่ร้อนจัดเช่น กันชมบรรยากาศเมืองแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองชุมชนที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศฝรั่งเศส เข้าชม “วิหารนอร์ธเทอดาม”โบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ นีโอ กอธิก สามารถจุคนได้ประมาณ 3,800 คน ซึ่งภายในประดับด้วยไม้แกะสลักและกระจกสีสวยงามยิ่ง

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่สนามบิน

22.00

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR764

 

โดฮา กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
16.55

เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

20.55 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR830
กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
07.20

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ    โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

บทความท่องเที่ยว