แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา 10 วัน 7 คืน บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก(CX)


เพิ่มเพื่อน
 
ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา 10 วัน 7 คืน บินคาเธ่ย์ แปซิฟิก(CX)
วันที่ 1  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก) -/-/L

06.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX700
12.15 น. ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
16.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX838 **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**
13.15 น. ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเวลาที่กรุงเทพจะเร็วกว่าประมาณ 14 - 15 ชั่วโมง)
  Empire Landmark Hotel Vancouver หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 2 แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์
B/L/D
  Empire Landmark Hotel Vancouver หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3
แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี้
B/L/D 
  Fairmont Chateau Lake Louise Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4
แคนาเดียน ร็อคกี้ - Glacier Adventure - Glacier Skywalk - แบมฟ์
B/L/D 
  The Rimrock Resort Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5
แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี
B/L/D
  Delta Calgary airport Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6
คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)
B/-/D
  Sheraton on the Fall Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7
ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – ชมน้ำตกไนแองการ่า
B/L/D
  Chelsea Hotel, Toronto หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8
เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ง -เดินทางกลับกรุงเทพฯ
B/L/D
21:00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 9
บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทำการบิน
-/-/- 
01.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX829 ***อยู่ในระหว่างทำการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***
วันที่ 10
ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
-/-/- 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
CA_CX00002
ประเทศ:
ทัวร์แคนาดา
สายการบิน:
Cathay Pacific
฿145,000
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • บริการอาหารบนบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • CX700-838|CX829-705

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์แคนาดา

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนอเมริกา


เที่ยวโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์


เที่ยวโซนแอฟริกา

บทความท่องเที่ยว