แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาะนามิ ชมทุ่งดอกโคเคีย 5วัน 3คืน (LJ)


เพิ่มเพื่อน
 
6,576 Views
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาะนามิ ชมทุ่งดอกโคเคีย 5วัน 3คืน (LJ)
นำท่านสู่ สวนซองโด เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สุดไฮเทค ใจกลางโซนธุรกิจเกิดใหม่ นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆ นำท่านไปยัง หอคอย N’SEOUL TOWER นำท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง ให้ท่านได้ คล้องกุญแจคู่รัก  เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันตลอดไป นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ด แต่ล่ะชั้นจะมีทั้งเครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร และร้านขายของ มีลานสเก๊ตน้ำแข็งขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เครื่องเล่นยอดฮิต 
รหัสทัวร์:
KR_LJ00068
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี
สายการบิน:
Jin Air
฿16,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป : LJ 002 / ขากลับ : LJ 001

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์เกาหลี

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
เวลา รายการท่องเที่ยว
21.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู2 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ)กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ณ สำหรับเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน

อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ – ชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนซองโด(SONGDO CENTRAL PARK) - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล
เวลา รายการท่องเที่ยว
01:00 น.

เดินทางสู่ประเทศ เกาหลี โดยสายการบินJIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

08:00 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านสู่ สวนซองโด(SONGDO CENTRAL PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สุดไฮเทค ใจกลางโซนธุรกิจเกิดใหม่ ที่สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดัง ต่างๆของโลก เช่น แมนฮัตตัน เวนิช ซิดนีย์ ปารีส นิวยอร์ค และดูไบ สวนสาธารณะแห่งนี้มีเนื้อที่มากกว่า100 ไร่ ท่านได้ชมบรรยากาศอันงดงามของฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ บรรยากาศของต้นไม้ใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีเหลือง สีส้ม งดงามในแบบของธรรมชาติ อีกทั้งถ่ายภาพกับตึกที่สูงเสียดฟ้า ในรูปแบบต่างๆที่ทันสมัย ที่หาดูที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ อิสระให้ท่านเดินชมบรรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี และทิวต้นหญ้า ดอกหญ้าที่เปลี่ยนสีต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ทำให้บรรยากาศภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ยิ่งโรแมนติกยิ่งขึ้น และท่านจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆสบายๆ ประมาณ 10 – 15องศา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (1)

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ ซีรีย์เกาหลี Winter Love Song ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆเกาะ ชมทิวต้นสนและทิวแปะก๋วยที่เป็นไฮไลท์ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop จากนั้นได้เวลาสมควร นั่งเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปยังลานจอดรถ
บ่าย จากนั้นนำท่านไปยัง หอคอย N’SEOUL TOWER นำท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” และ F4 ซีรีย์เกาหลีชื่อดัง ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบ 360 องศา ให้ท่านได้ คล้องกุญแจคู่รัก เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันตลอดไป (อิสระไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (2)

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

สวนสนุก LOTTE WORLD - LOTTE WORLD TOWER – สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – เครื่องสำอางคอสเมติก – พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN) – เข้าที่พักกรุงโซล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ด (Lotte World)แบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือ สวนสนุกในร่มจะเรียกว่า Lotte World Adventure มีด้วยกันทั้งหมด 4 ชั้น แต่ล่ะชั้นจะมีทั้งเครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร และร้านขายของ มีลานสเก๊ตน้ำแข็งขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เครื่องเล่นยอดฮิตที่แนะนำคือ The Adventure of Sind bad , The Conquistador , Flume Ride , The French Revolution , Jungle Adventure ฯลฯ
และอีกหนึ่งโซนคือ Magic Island เครื่องเล่นกลางแจ้ง ที่รวบรวมเครื่องเล่นหวาดเสียวที่คุณไม่ควรพลาด อาทิ Flume Ride พาทุกคนไปชุ่มฉ่ำกับการล่องเรือไปรอบๆ สวนสนุก และเมื่อมันล่องมาถึงหน้าผาน้ำตก ก็เตรียมตัวเปียกกันทั้งตัวได้เลย Atlantis เป็นเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมที่สุด ด้วยความเร็วกว่า 72 กม./ชม. คุณจะได้สัมผัสความเสียวสะท้าน เมื่อคุณแล่นลงมาจากความสูงกว่า 20 เมตรบนรางที่มีความชันถึง 72 องศา Gyrodrop ดิ่งพสุธาลงมาด้วยความเร็วถึง 100 กม./ชม. บนหอคอยที่มีความสูงถึง 70 เมตร คุณจะได้สัมผัสถึงความเร็วจนอาจทำให้หัวใจของคุณหยุดเต้นได้ Gyro Swing เครื่องเล่นที่จะเหวี่ยงคุณขึ้นไปบนความสูงกว่า 42 เมตร และคุณจะได้เห็นความงดงามของทะเลสาบจากด้านบน รวมถึงบริเวณรอบๆ สวนสนุกจากนั้นนำท่านไปชม ตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี LOTTE WORLD TOWER ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ในเขตจัมซิล (Jamsil) มีทั้งหมด 123 ชั้น ความสูง 554.5 ตึกล็อตเต้ เวิล์ด ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้และมีรูปทรงที่โดดเด่นที่สามารถมองเห็นได้ทั่วรอบกรุงโซล โดยจุดเด่นของตึก ล็อตเต้ เวิล์ด ทาวเวอร์ ก็คือ จุดชมวิวบนยอดตึกหรือที่เรียกว่า โซล สกาย์ และ Sky deck บนชั้น 118 เป็นหอชมวิวที่มีพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก ( ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ )

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Calbi หมูย่างเกาหลี) (4)

บ่าย

นำท่านชมความงดงาม สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) ท่านจะได้ชมความสวยงามของบรรดาดอกไม้ ดอกหญ้า ที่เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้ ท่านจะได้ถ่ายท่ามกลางทุ่งดอกหญ้า อาทิ สวนดอกหญ้า Pink Muhly‪ และ ที่พลาดไม่ได้เลย คือ Globe Amaranth (ดอกบานไม่รู้โรย), Kochia (ทุ่งต้นโคเคีย หรือดอกหญ้าไม้กวาด), Whirling Butterflies (ดอกเล็กๆ สีขาวอมชมพู) แข่งกันชูช่อสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของเกาหลี (หมายเหตุ : การเปลี่ยนสีของทุ่งดอกโคเคีย ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทมิอาจกำหนดได้) จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอางปลอดภาษี (COSMETIC OUTLET) ช้อปปิ้งเครื่องสำอางยอดนิยม เช่น สเต็มเซลล์ ครีมหน้าเด็ก , หน้ากาก LED ทำให้ท่านย้อนวัยเป็นสาวอีกครั้ง , โบท็อกเกาหลี , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูบิบิมพัพ ข้าวยำเกาหลี + น้ำซุปชาบู) (5)

 

จากนั้นนำท่านไปที่ ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN เป็นสถานที่ยอดฮิตที่หนุ่มสาว และครอบครัว นิยมมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับกับบรรดาดอกกุหลาบไฟเรืองแสงกว่า 25,550 ดวงที่เรียงรายทั่วทั้งสวน ทำให้ดูแล้วเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยที่เดียว  ***ทั้งนี้การจัดแสดง LED ROSE ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีฝนอาจมีการปิดการแสดง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้  ***

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา ) พระราชวังด็อกซูกุง – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – เข้าที่พักกรุงโซล
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)

นำท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกทำลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ำมันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม จากนั้นพาท่านไปเดินเล่นชิวๆ และ ถ่ายรูป ย่านอีวาแด ซึ่งเป็นที่ตั้ง มหาวิทยาลัยอีฮวา มหาวิทยาลัยสตรีแห่งแรกของเกาหลี ตลอดทั้งถนนเส้นนี้ มีสินค้าให้ท่านได้ช้อปปิ้ง อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง และสินค้าอาร์ตๆให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย หรือจะเข้าไปถ่ายรูปวิวสวยๆ ในมหาลัยอีฮวา กับบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีในมหาลัยแห่งนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู...จิมดัก ไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นเกาหลี (7)

 

นำท่านชม พระราชวังด็อกซูกุง (Deoksugung Palace) มีอายุกว่า 500 ปี เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอนซาน พระราชวังถ็อกซูกุง เป็น 1 ใน 5 พระราชวังของราชวงศ์โชซอน (1392-1910) ในยุคของกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังนี้ แม้แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 ภายในมีอาคารอยู่ไม่มากแต่ก็มีความสวยงามที่ต่างกับที่อื่นๆ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินจะเป็น นิยมมากของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเพราะในพระราชวังแห่งนี้มีทิวต้นแปะก๋วยที่สวยมากๆ ที่ท่านพลาดไม่ได้เลยที่เดียว จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้งตลาดที่ดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE Adidas และรองเท้าที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ fila หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอางยี่ห้อดัง ETUDE HOUSE SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN , LANEIGE ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ำผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน ท่านจะได้ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงแบบเต็มที่

ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักในโซล  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)

จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม SM ดิวตี้ฟรี (ร้านสินค้าปลอดภาษี) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อ ย่านถนนอินซาดง หรือ ถนนวัฒนธรรมเกาหลี ตลาดแห่งนี้มีสินค้าเกาหลีเก่าๆและดั้งเดิมจำหน่าย มีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบ้าน เรียกได้ว่าที่นี่คือศูนย์รวมของศิลปะเลยก็ว่าได้ หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาล วันวิสาขบูชา ก็จะพบเห็นการประดับประดาด้วยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั้งถนน ดูสวยงามมาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูไก่ตุ๋นโสม  (9)

 

จากนั้นหากมีเวลา นำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ ท่านสามารถซื้อเป็นของฝาก หรือ ซื้อเป็นของนำโชคให้แก่ตัวท่านเองก็ได้ จากนั้นพาท่านแวะ ซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” มีของฝากมายมาย อาทิ สาหร่าย กิมจิ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้าวพองธัญพืช หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง เหล้าโซจู มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ

 

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ

19.35 น.

เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน JIN AIR LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

23.40 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนยุโรป


เที่ยวโซนอเมริกา

ทัวร์ในประเทศ