แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9วัน6คืน บิน (BR)


เพิ่มเพื่อน
 
11,042 Views
ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9วัน6คืน บิน (BR)
ตลาดทัวร์ ขอนำเสนอ ทัวร์อเมริการาคาถูก เที่ยวอเมริกา ราคาประหยัด เที่ยวอเมริกาเริ่มต้น เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 
นำทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
นำท่านชมความงามของน้ำตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุตและไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาด้า โดยน้ำตกนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชั้นซึ่งมีความงามและความสูงแตกต่างกันไป
นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
รหัสทัวร์:
US_BR00005
ประเทศ:
ทัวร์อเมริกา
สายการบิน:
Eva Air
฿89,990
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป : BR062 - ขากลับ : BR015

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์อเมริกา

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อเมริกา

กรุงเทพฯ ไต้หวัน ซานฟรานซิสโก
เวลา รายการท่องเที่ยว
08.30

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ตัวอักษร Q-R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

11.40

เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ไต้หวัน เที่ยวบินที่ BR062

16.30

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.40

เหินฟ้าต่อจากเถาหยวน สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ BR018
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

16.10 เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก  ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้วยอาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต่ำๆ ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางขึ้นเขา Twin Peak ชมความงามของเมืองซานฟรานซิสโกโดยรอบได้จากจุดนี้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการถ่ายภาพแบบ Panorama 360 องศา 
เย็น รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่า ( - / - / D )
ซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ่
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำทุกท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่งโดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถราง เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนั้นนำท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกท อันโด่งดังเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937  จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf  ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ “ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่านคุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งมากที่สุดในสมัยนั้นนักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั่นเอง  จากนั้นนำท่านทุกท่านเดินเล่นลัดเลาะริมอ่าวสู่ Pier39 ท่าเรือที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ หากท่านได้มาเยือนซานฟรานซิสโก ที่นี่คือจุด check-in และเป็นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การได้รับประทานปูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านั้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง South Lake Tahoe (ระยะทางประมาณ 300 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองพักผ่อนยอดฮิตของชาวอเมริกันและเมืองนี้ยังมีทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับสองของอเมริกา ซึ่งทะเลสาบนั้นได้ถูกยกย่องว่าเป็น “ทะเลสาบมรกต” (Emerald Bay) ด้วย เพราะเกิดจากการละลายของหิมะที่ไหลจากบนยอดเขาแล้วไหลมารวมตัวกันบนพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง และได้กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปีก่อน  ทะเลสาบแห่งนี้ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลเลย น้ำในทะเลสาบจึงเป็นน้ำจืดและมีความใสสะอาดมาก โดยมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 1,645 ฟุต ถือเป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอันดับ 2 ของทวีปอเมริกาเหนือ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Harveys Lake Tahoe หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
ทะเลสาบทาโฮ่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ เฟรสโน่
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำทุกท่านสู่จุดชมวิวของ Emerald Bay เพื่อให้ทุกท่านได้เก็บภาพของอ่าวมรกตไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE  NATIONAL PARK) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 1 ล้านคนต่อปี  สัมผัสธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้แปลกตา สายน้ำ และน้ำตก โดยอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุดที่น่าสนใจ และสวยงามต่างๆ ภายในอุทยาน  นำท่านเที่ยวชมความงามโดยรอบของอุทยานที่ความกว้างใหญ่และมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 7 แสนกว่าเอเคอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan ที่มีความสูงถึง 2,900 ฟุต ที่ตั้งตระงานอยู่ใจกลางของอุทยาน จากนั้นชมความงามของน้ำตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุตและไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาด้า โดยน้ำตกนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชั้นซึ่งมีความงามและความสูงแตกต่างกันไป  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เฟรสโน”  เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลฑลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการ ธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า  ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า "ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน" ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม ไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ"

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Radisson Fresno หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
เฟรสโน่ ลาสเวกัส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆ มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกเลยก็ว่าได้ 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัสแล้ว นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส และยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นต้น

เย็น

อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - )
ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) ลาสเวกัส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เที่ยง

รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน Eagle Point, Skywalk Glass Bridge  สกายวอร์คเป็นสะพานแก้วเกือกม้าที่มีความสูง 4,000 feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ำโคโลราโด ที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดินนั้นเป็นกระจกใส ถ้ามองลงไปจะเห็นเหวที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้ประทับใจกับประสบการณ์นี้ (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์สำหรับเก็บกล้องถ่ายรูป)
Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ำโคโลราโด (หากท่านใดที่ต้องการจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อท่าน)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Excalibur Hotel and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
ลาสเวกัส ลอสแองเจลิส
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ.  (ระยะทาง 435 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง เมื่อได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองลอสแองเจลลิส

เย็น รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ Holiday Inn La Mirada หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)
เวลา รายการท่องเที่ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ย่านฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ชม ไชนีส เธียเตอร์  (Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจำนวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ เป็นต้น จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์แซล (Universal  Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง,  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวูดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือตื่นตากับ 3 D ที่ให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนกับท่านได้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ด้วย กับเครื่องเล่น TRANSFORMER หรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD  พบกับโชว์ล่าสุดของที่นี่ นั่นคือ FAST AND FURIOUS สำหรับสาวก แฮรี่ พอตเตอร์ ห้ามพลาดเด็ดขาดกับโซน THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER และโซนใหม่ล่าสุด กับเหล่าบรรดาซอมบี้ต่าง ๆ จากภาพยนตร์เรื่อง WALKING DEAD

เที่ยง

อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ( B / -  / D )
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ลอสแองเจลิส ไต้หวัน
เวลา รายการท่องเที่ยว
00.50

เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR015
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

ไต้หวัน กรุงเทพฯ
เวลา รายการท่องเที่ยว
05.45

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.25

ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน BR211

11.10

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

บทความท่องเที่ยว