แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

Royal-Brunei


ทัวร์ฟิลลิปปินส์ บรูไน เที่ยว2ประเทศ สบ๊ายสบาย 5 วัน 4 คืน บิน (BI)

ทัวร์ฟิลลิปปินส์ บรูไน เที่ยว2ประเทศ สบ๊ายสบาย 5 วัน 4 คืน บิน (BI)

นำท่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร...


รหัสทัวร์ :: PHP_BI00001
14 เม.ย. 2561 - 17 พ.ย. 2561

Royal Brunei
1,420 Views
เริ่มต้น 26,999 บาท/ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ