ทัวร์ตุรกี


ทัวร์ตุรกี บินตรงภูเก็ต อิสตันบลู 8 วัน 6 คืน บินเตอร์กิช แอร์ไลน์(TK)

ทัวร์ตุรกี บินตรงภูเก็ต อิสตันบลู 8 วัน 6 คืน บินเตอร์กิช แอร์ไลน์(TK)

Andaman to Wonderful Turkey ทัวร์ตุรกี บินตรงภูเก็ต อิสตันบลู 8 วัน 5 คืน บินเตอร์กิช แอร์ไลน์(TK) พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว 6 คืน เที่ยวเมืองบูร์ซา ชมมัสยิดสีเขียว บ้านพระแม่มารี เที่ยวเมืองโบราณเอฟฟิซสุ...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00004
23 ก.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน
Turkish Airlines
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินเตอร์กีซแอร์ไลน์(TK)

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินเตอร์กีซแอร์ไลน์(TK)

EASY FANTASTIC IN TURKEY (OCT-DEC 17) บินตรงลงอิสตันบูล ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) เมืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองค...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00005
31 ต.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2561

เริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน
Turkish Airlines
ทัวร์ตุรกี ฮิปโปโดรม เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง 8 วัน 5 คืน บินเตอร์กิช แอร์ไลน์(TK)

ทัวร์ตุรกี ฮิปโปโดรม เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง 8 วัน 5 คืน บินเตอร์กิช แอร์ไลน์(TK)

TURKEY TROY 8 DAYS บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน เที่ยวชมกรุงทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ...


รหัสทัวร์ :: TR_TK00003
07 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน
Turkish Airlines