แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

������������������������������������

������������������������������������

บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน ในราคาเป็นกันเอง ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ไต้หวันวันหยุด 

ทัวร์ไต้หวันปีใหม่ สนใจโทร 02-184-6990 มือถือ 24 ชม. 065-639-5493 061-463-9562


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน ( XW )

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน ( XW )

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซีเหมินติง ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูปตึกไทเป 101 ซื่...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00012
24 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561

Nok Scoot
56 Views
เริ่มต้น 13,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน ( บิน IT)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3 คืน ( บิน IT)

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท...


รหัสทัวร์ :: TW_TR00001
29 มี.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561

Tigerair
9,344 Views
เริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน ( บิน XW )

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน ( บิน XW )

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00014
25 มี.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561

Nok Scoot
100,087 Views
เริ่มต้น 15,988 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน ( บิน XW )

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน ( บิน XW )

ทัวร์ไต้หวัน ท่าเถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ชิมชา ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี เจี๊...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00013
27 มี.ค. 2561 - 28 มิ.ย. 2561

Nok Scoot
65 Views
เริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน บินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน บินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน...


รหัสทัวร์ :: TW_SL00002
18 เม.ย. 2561 - 17 ต.ค. 2561

Thai Lion Air
5,244 Views
เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน