ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว 5วัน 3คืน บินนกสกู๊ต(XW)

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว 5วัน 3คืน บินนกสกู๊ต(XW)

วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00009
05 เม.ย. 2560 - 27 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ฟรีอิสระท่องเที่ยว 6 วัน 4 คืน บินนกสกู๊ต (XW)

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ฟรีอิสระท่องเที่ยว 6 วัน 4 คืน บินนกสกู๊ต (XW)

ตื่นตากับการล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00010
19 เม.ย. 2560 - 15 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 18,900 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุดจ๊าบ 6 วัน 4 คืน บินนกสกู๊ต(XW)

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุดจ๊าบ 6 วัน 4 คืน บินนกสกู๊ต(XW)

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน ป่าสนพันปี ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ปล่อยโคมลอยผิงซี ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไน อุทยานเย่หลิว ท์มาร์เก็ต...


รหัสทัวร์ :: TW_XW00011
01 เม.ย. 2560 - 05 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot