ทัวร์เนปาล


ทัวร์เนปาล เทือกเขาหิมาลายัน  6 วัน 5 คืน บินการบินไทย(TG)

ทัวร์เนปาล เทือกเขาหิมาลายัน 6 วัน 5 คืน บินการบินไทย(TG)

ทัวร์เนปาล HIMALAYAN OF NEPAL 6 วัน 5 คืน บินตรงโดยการบินไทย เปิดประตูสู่อีกหนึ่งดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลายัน ดินแดนในฝันที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรม เพชรน้ำเอกของชมพูทวีปและภาคพื้นบูรพา ชมพระราช...


รหัสทัวร์ :: NP_TG00001
01 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560

เริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน
ไทยแอร์เวย์