ทัวร์อินเดีย


ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ อัครา  4 วัน 2 คืน บินสไปซ์เจ็ท(SG)

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน บินสไปซ์เจ็ท(SG)

ทัวร์อินเดีย เยือนอัครา“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุค ราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด เยือนชัยปุระ เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม...


รหัสทัวร์ :: IN_SG00001
10 ส.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560

เริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน
SPICEJET (สไปซ์เจ็ท)
ทัวร์อินเดีย แกรนด์แคชเมียร์ 7 วัน 5 คืน บินเจ็ทแอร์เวย์ (9W)

ทัวร์อินเดีย แกรนด์แคชเมียร์ 7 วัน 5 คืน บินเจ็ทแอร์เวย์ (9W)

แกรนด์แคชเมียร์ 7 วัน 5 คืน เดลลี ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค โซนาร์ค แคชเมียร์สวิตเซอร์แลนด์..แดนภารตะ..ดินแดนในห้วงแห่งฝัน มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ สัมผัสกับ...


รหัสทัวร์ :: IN_9W00002
21 ต.ค. 2560 - 04 พ.ย. 2560

เริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน
เจ็ทแอร์เวย์
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน4ตำบล ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน บินเจ็ทแอร์เวย์(9W)

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน4ตำบล ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน บินเจ็ทแอร์เวย์(9W)

ทัวร์อินเดีย ทัวร์ตามรอยบาทพระศาสดา สู่สังเวชนียสถาทน พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทาพาราณสี สารนาท กุสินารา ลุมพินีวัน สาวัตถี+ทัชมาฮาล พักโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร +เสริมอาหารไทยทุกมื้อ ...


รหัสทัวร์ :: IN_9W00003
21 ต.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560

เริ่มต้น 48,800 บาท/ท่าน
เจ็ทแอร์เวย์