ทัวร์นิวซีแลนด์


ทัวร์นิวซีเเลนด์ เกาะเหนือ เเฮมิลตัน โรโตรัว 6วัน 4คืน บินการบินไทย(TG)

ทัวร์นิวซีเเลนด์ เกาะเหนือ เเฮมิลตัน โรโตรัว 6วัน 4คืน บินการบินไทย(TG)

ทัวร์นิวซีเเลนด์ เกาะเหนือ NORTH ISLAND 6D4N ชมเมือง แฮมิลตัน โรโตรัว เรนโบว์ สปริง อโกรโดม เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี รับประทานอาหารพร้อมล่องเรือ LAKELAND QU...


รหัสทัวร์ :: NZ_TG00010
06 ก.ค. 2560 - 19 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 50,900 บาท/ท่าน
ไทยแอร์เวย์