แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

������������������������


ทัวร์ล่องแก่งน้ำตกลอซู จังหวัดตาก 4 วัน    ราคาพิเศษสุดๆ

นำท่านล่องแก่งเรือยางลำห้วยแม่กลอง พาท่านชมน้ำตกลอซู ออกเดินทางกลับสู่อำเภออุ้มผาง แวะชม สวนอุ้มผาง อุโบสถไม้สักทองทั้งหลัง ที่วัดหนองหลวง และชม ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ พาสู่ ดอยหัวหมด ชมทะเลหมอกและทิวทัศน์ของอำ...


รหัสทัวร์ :: THAI_00018
17 พ.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม  
Van