แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์ชลบุรี


ทัวร์ชลบุรี เกาะล้าน 2 วัน 3 คืน    ราคาพิเศษสุดๆ

พาท่านเข้าชม ตลาดสี่ภาค ช้อป ชิม ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ออกเดินทางสู่ เขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ แวะชม ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ออกเดินทางสู่ เกาะล้าน ศาลเจ้าหน่าจา อิสระทำบุญเพื่อเสริมค...


รหัสทัวร์ :: THAI_00012
16 พ.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม  
Van