แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

������������������������������������


ทัวร์สระบุรี ทุ่งทานตะวัน ตลาดน้ำดง Palio Primo Posto 1 วัน    ราคาพิเศษสุดๆ

นำท่านถ่ายรูปกับ ทุ่งทานตะวัน สีเหลืองละลานตาตามอัธยาศัย ออกเดินทางสู่ ตลาดน้ำกลางดง Palio สถานที่อันเลื่องชื่อ ณ เวลานี้ของเขาใหญ่ Primo Posto สถานที่ยอดฮิต นำท่านเดินทางสู่ ไร่องุ่นกรานมอนเต้ ชมไร่อ...


รหัสทัวร์ :: THAI_00019
17 พ.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562

เริ่มต้น กรุณาสอบถาม  
Van