แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์ เดือน พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)


เพิ่มเพื่อน
 
ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์ เดือน พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 5วัน 3คืน บินจินแอร์(LJ)
รหัสทัวร์:
KR_LJ00050
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี
สายการบิน:
Jin Air
฿14,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • บริการอาหารบนบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป:LJ 004 ขากลับ:LJ 003

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์เกาหลี

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน
booking 01-05 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 02-06 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 04-08 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 06-10 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 08-12 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 10-14 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 12-16 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 14-18 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 16-20 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 18-22 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19-23 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 20-24 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21-25 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 22-26 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23-27 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 24-28 พ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25-29 พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 26-30 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 27-31 พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 พ.ค.-01 มิ.ย 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 พ.ค.-02 มิ.ย 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 30 พ.ค.-03 มิ.ย 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 31 พ.ค.-04 มิ.ย 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 01-05 มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 02-06 มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 08-12 มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 14-18 มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 16-20 มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 20-24 มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 22-26 มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23-27 มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 26-30 มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 30 มิ.ย.-04 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 02-06 ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 06-10 ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 08-12 ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 14-18 ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 22-26 ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 24-28 ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25-29 ส.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 ส.ค.-01 ก.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 31 ส.ค.-04 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 01-05 ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 ก.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 06-10 ก.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 ก.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 12-16 ก.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 ก.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19-23 ก.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21-25 ก.ย.61 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23-27 ก.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 ก.ย.-01 ต.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 ก.ย.-03 ต.ค. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนอเมริกา