แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์เกาหลี ตุลาคม ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน บินจินแอร์ (LJ)


เพิ่มเพื่อน
 
ทัวร์เกาหลี ตุลาคม ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน บินจินแอร์ (LJ)
1. ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซอรัคซาน ( ไม่รวมเคเบิ้ล )
2. ตามรอยซีรีย์ดัง Winter Love Song ที่เกาะนามิ ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีสุดงดงาม
3. พาท่านเดินเล่นชิคๆ ชิลๆ ที่ถนนวัฒนธรรม อินซาดง แหล่งรวมอารยธรรมเกาหลี
4. อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์หมูย่างเกาหลีแบบฟินๆๆ
5. นอนซอรัคซาน 1 คืน โซล 2 คืน ระดับ 3 ดาว ++

สายการบินจินแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ>

LJ 004

   กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)

       22.40 - 05.40+1

LJ 003

   อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)

 17.25 - 21.25

LJ 002

   กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)

       01.00 08.00

LJ 001

   อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)

 19.35 - 23.40


ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 60 - 20 มีนาคม 2561 จะเปลี่ยนไฟล์บิน เข้าสู่ช่วง Winter ดังนี้
ขาไป   ✈ ไฟล์ทบิน   LJ 004  เวลา  22.40 - 06.00 น.
ขากลับ ✈ไฟล์ทบิน   LJ 003  เวลา  17.25 - 21.25 น.
รหัสทัวร์:
KR_LJ00032
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี
สายการบิน:
Jin Air
฿16,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • บริการอาหารบนบนเครื่อง
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • จินแอร์(LJ)

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์เกาหลี

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน
booking 01-05 ตุลาคม 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 ตุลาคม 60 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 ตุลาคม 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 ตุลาคม 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 ตุลาคม 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 10-14 ตุลาคม 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 ตุลาคม 60 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 12-16 ตุลาคม 60 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 ตุลาคม 60 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 14-18 ตุลาคม 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 ตุลาคม 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 16-20 ตุลาคม 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 ตุลาคม 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 18-22 ตุลาคม 60 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19-23 ตุลาคม 60 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 20-24 ตุลาคม 60 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21-25 ตุลาคม 60 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 22-26 ตุลาคม 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23-27 ตุลาคม 60 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 24-28 ตุลาคม 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25-29 ตุลาคม 60 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 26-30 ตุลาคม 60 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 27-31 ตุลาคม 60 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 ต.ค.-01 พ.ย. 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -/-/- 

21.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ 2 ประตูทางเข้า D สายการบินจินแอร์ (LJ)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง   HAPPY TOGETHER โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
วันที่ 2 อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง  (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา -/L/D
01.05 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรม  SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 3  สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – Cosmetic Outlet – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด B/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 4
สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) B/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ ( คล้องกุญแจคู่รัก )  – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ        B/L/-
19.35 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR (LJ 001)
23.40 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนอเมริกา