แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์ เดือนกรกฏาคม 5วัน3คืน บินจินแอร์(LJ)


เพิ่มเพื่อน
 
ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์ เดือนกรกฏาคม 5วัน3คืน บินจินแอร์(LJ)
รหัสทัวร์:
KR_LJ00027
ประเทศ:
ทัวร์เกาหลี
สายการบิน:
Jin Air
฿13,900
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

  • บริการอาหารบนบนเครื่อง
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • จินแอร์ (LJ)

รายละเอียดวันเดินทางทัวร์เกาหลี

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยว สายการบิน
booking 01-05 กรกฏาคม 60 16,500 16,500 16,500 5,900 5,000 Jin Air
booking 03-07 กรกฏาคม 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05-09 กรกฏาคม 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07-11 กรกฏาคม 60 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09-13 กรกฏาคม 60 13,900 13,900 13,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11-15 กรกฏาคม 60 13,900 13,900 13,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13-17 กรกฏาคม 60 9,900 9,900 9,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15-19 กรกฏาคม 60 9,900 9,900 9,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17-21 กรกฏาคม 60 13,900 13,900 13,900 5,900 5,000 Jin Air

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -/-/- 

21.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ 3 ประตูทางเข้าสายการบินจินแอร์ (LJ)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง   HAPPY TOGETHER โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
วันที่ 2 อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ONE MOUNT SNOW PARK (สกีโดม) เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง  (Winter Love Song) ชมสะพานกระจกแก้วใส  (Soyanggang  Sky  Walk) -/L/D
01.00 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรม  CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 3  วัดวาวูจองซา – ย้อนวัยกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) COSMETIC OUTLET - อิสระช้อปปิ้งตลาดขวัญใจวัยรุ่น “ตลาดฮงแด” ( ย่านมหาลัยฮงอิก ) B/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 4
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังเคียงบกกุง น้ำมันสน (RED PINEสวมชุดประจำชาติเกาหลี ชุดฮันบก+ หัดทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +  ถ่ายรูป 3 มิติ ดิวตี้ฟรี – อิระช็อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี B/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ ( คล้องกุญแจคู่รัก ) – พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ        B/L/-
19.35 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
23.45 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนอเมริกา