แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

ศึกษาต่อต่างประเทศ

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน Yancheng Teachers University (YCTC)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน การฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไประยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน การฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไประยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน การฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไประยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน Anhui University of Finance and Economics (AUFE)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน การฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไประยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)

ศึกษาต่อปริญญาตรี โท ประเทศจีน China Pharmaceutical University (CPU)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาจีน การฝึกทักษะ ทั้ง 4 ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นต้นไประยะเวลาเรียนเริ่มที่ 1 เทอม ส่วนมากนักเรียนต่างชาติจะนิยมลงทะเบียนเรียน 2 เทอม (1 ปี)