แอดไลน์ แชทเรื่องเที่ยว เที่ยวรอบโลก

แพคเกจ คลับเมด บาหลี Club Med Bali, Indonesia 3 วัน 2 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


เพิ่มเพื่อน
389 Views

แพคเกจ คลับเมด บาหลี Club Med Bali, Indonesia 3 วัน 2 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ดินแดนที่ได้รับการกล่าวขานและขนานนามไว้มากมาย อาทิเช่น “ดินแดนแห่งเทพเจ้า”
และ “ดินแดงแห่งรุ่งอรุณ” ทุกชื่อล้วนแสดงให้เห็นถึงความมีมนต์ขลังและและเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาสัมผัส คลับเมด บาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางตอนใต้ของเกาะบาหลี รายล้อมไปด้วยท้องทะเล ห้องพักทั้ง 468 ห้อง 
ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรามบาหลี 
แสดงถึงบรรยากาศของเมืองแห่งวัฒนธรรมนี้ที่สามารถสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรม 
และความสวยงามของธรรมชาติที่จะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืม ประสบการณ์วันหยุดที่พิเศษยิ่งกว่า ณ คลับเมดบาหลี

รหัส:
CLM_0007
สายการบิน:
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)

รายละเอียด

Date of Travel Room type Price/Person Extra Night/Person Child 4-11
01 - 05 Aug 16 Club Room 15,000 6,700  
Club Terrace Park View 19,600 9,000  
Deluxe Terrace Park View 21,600 10,000  
Suites 29,600 14,000  
06 - 12 Aug 16 Club Room 16,400 7,400  
Club Terrace Park View 21,600 10,000  
Deluxe Terrace Park View 23,600 11,000  
Suites 31,600 15,000  
13 - 26 Aug 16 Club Room 15,000 6,700  
Club Terrace Park View 19,600 9,000  
Deluxe Terrace Park View 21,600 10,000  
Suites 29,600 14,000  
01 - 07 Oct 16 Club Room 13,000 5,700  
Club Terrace Park View 17,600 8,000  
Deluxe Terrace Park View 17,600 8,000  
Suites 25,600 12,000  

เงื่อนไขการจอง

     เงื่อนไขการชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการ จองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 2 วัน หลังจากทำการจอง ขั้นต่ำท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ( ขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านทำการจอง )
 • กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนเดินทาง
     อัตราค่าบริการนี้รวม
 • โรงแรมที่พัก ณ คลับเมด รีสอร์ท 2 คืน
 • บริการรถรับส่งสนามบิน/คลับเมด/สนามบิน
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด)
 • กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
 • การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมด ทุกค่ำคืนโดยจีโอนานาชาติ
     อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
     เงื่อนไขและข้อกำหนด
 • ราคาแพคเกจนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ใช้ได้สำหรับเข้าพัก 2 คืน และ แพ็คเกจนี้สำหรับห้องพักคู่
 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีเข้าพักฟรี และ เด็กอายุ 4 -11 ปี จ่ายราคาเด็ก
 • ราคานี้เป็นราคาไทยบาท
 • สำหรับห้อง Connecting rooms มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท/ห้อง/คืน
 • ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษสามารถเดินทางได้จนถึง 31 ตุลาคม 2559
 • หากยืนยันการจองแล้ว ไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรใมชั่นอื่นได้
 • แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุปทัวร์
 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
ติดต่อจองทัวร์กับตลาดทัวร์
 02-184-6990
 02-184-6991

(จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

Mobile :
061-463-9562
065-639-5493
061-596-3956
Hotline :
097-978-9925
Fax :
02-184-6990 ต่อ 117
Facebook :
taladtour.co.th.fan
Line :
@taladtours
Email :
taladtour@hotmail.com
taladtour@gmail.com
ติดต่อตลาดทัวร์

เที่ยวโซนอเมริกา


เที่ยวโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์


เที่ยวโซนแอฟริกา

บทความท่องเที่ยว